Gátfelhajtási engedély 2021


Tisztelt lakosság!

  

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti  Regionális  Vízművel  kötött együttműködési  megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati  főcsatorna használatához,  továbbá a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal  kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. március 1-től a Tisza-tó teljes területére („Kék típusú),  valamint a  KÖTIVIZIG  kezelésében lévő további  védtöltésekre  érvényes („Sárga” típusú) Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedélyek elektronikus úton vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, vagy Mobil Applikáción) keresztül, a http://gatfelhajtasiengedely.hu/ weboldalon.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az érintett területek kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt állnak, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedély meglétét, és annak érvényességét.

Javasoljuk, kímélje meg Magát, és a közlekedésben érintetteket az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!Megemlékezés a Don-kanyar áldozataira Tyukodon

A Don-kanyari offenzíva 78. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést 2021. február 5-én Tyukodon, a "IX. Emlékmenet a Doni Hősökért" elnevezésű gyalogmenet résztvevői.
BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ KIALAKÍTÁSA TYUKOD TELEPÜLÉSEN (ERFA) PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-2.1.2-16-2018-00066

Tyukod Nagyközség Önkormányzat azEmberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül EFOP-2.1.2-16 jelű, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú felhívásra EFOP-2.1.2-16-2018-00066azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be,amelyet megnyert és megvalósít.

A projekt hosszú távú célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása Tyukod településen, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi - lehetőleg 3 éves kortól - óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez. Összegzésként elmondható, hogy az Önkormányzat célja:

-       jobb körülményeket teremteni a gyermekek, családok számára azáltal, hogy

-       növeli a gyermekgondozás elérhetőségét a 0-3 éves gyermekek számára,

-       növeli a készség- és képességfejlesztő, integráló szolgáltatások elérhetőségét a gyermekek és szüleik számára,

-       javítja a 0-3 éves alatti gyermekek testi, szellemi és érzelmi fejlődését, valamint

-       támogatja a szülőket szülői és munkavállalói mivoltukban egyaránt.

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás régi álma a szociális területen dolgozóknak és a szolgáltatáshiányos kistelepülések lakosságának. Ezt az álmot kívánja beteljesíteni Tyukod Nagyközség Önkormányzat is, létrehozva ezzel egy olyan, a 0-3 éves korosztálynak szánt színteret, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Így válik a szolgáltatás Tyukod településen is fontos eszközéül a hátrányos helyzetű térségekben élők fejlesztésének.

A Gyerekházban a 0-3 éves korosztály részére a korai képességkibontakoztatást elősegítő, a későbbi oktatás eredményességét segítő munka folyik, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit szem előtt tartva.

Jelen projekt szinergikusan kapcsolódik az ugyancsak megvalósítás alatt lévő EFOP-1.4.3-16-2017-00038 azonosítószámú projekttel, a két projekt mind szakmailag, mind célkitűzéseiben szorosan összefüggenek, egymást kiegészítik.

Jelen projekt esetében elnyert támogatás mértéke 14 995130 Ft.A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. március 01. – 2021. május29.

Projekt célcsoportja: 7 fő 0-3 éves korú gyermek, akik számára 1 db, 7 fős kapacitású Biztos Kezdet Gyerekház kerül kialakításra.

A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:

-       egy meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása közösségi célokra is alkalmas Biztos Kezdet Gyerekházzá történő fejlesztése érdekében

-       eszközök beszerzése
Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Tyukodiak! Kedves adózó állampolgárok!

A „Tyukod Községért" Közalapítvány /adószám: 18799035-1-15/ Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2020-ban adójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták az Alapítványt és segítettek céljaink megvalósításában.

A felajánlott 187.146 Ft összeget- az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően használjuk fel.

 

Segítő hozzáállását köszönjük:

 

a Tyukod Községért Közalapítvány
Kuratóriuma


Szociális tűzifa igénylés

A szociális tűzifa igénylésének határideje 2020. november 20.

Főoldal