Tyukod Értéktára

Tisztelt Tyukodiak!

Kedves Tyukodról Elszármazottak!Tyukod Nagyközség Önkormányzata és a "Tyukod Községért" Közalapítvány örömmel tájékoztatja a lakosságot és minden érdeklődőt, hogy Tyukod Nagyközség Önkormányzata létrehozta Tyukod Értéktárát és megalakította az Értéktár Bizottságot.


324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról

A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái

1. § (1) A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi, vármegyei és ágazati értéktárakban, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai;

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;

f) nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;

g) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység;

h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

i) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.

(2) A külhoni magyarság értéktára - az egységesség érdekében - alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti kategorizálást.

2. A települési, tájegységi és vármegyei értéktárak létrehozása és gondozása 

2. § (1)  Ha a települési önkormányzat nem hoz létre Települési, illetve Tájegységi Értéktár Bizottságot vagy nem bíz meg a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (4) bekezdése szerinti települési szervezetet, akkor a településhez, illetve tájegységhez kapcsolódó érték nemzeti értékként történő felvétele a Vármegyei Értéktár Bizottságnál kezdeményezhető.

(2)  A települési, a tájegységi értéktár létrehozására, valamint a Települési Értéktár Bizottság, illetve a Tájegységi Értéktár Bizottság megalakítására vagy a Htv. 3. § (4) bekezdése szerinti települési szervezetre vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a települési önkormányzat a Vármegyei Értéktár Bizottságot, a tájegységi értéktár székhelye szerinti önkormányzat a székhely szerinti Vármegyei Értéktár Bizottságot tájékoztatja.

(3)  A települési, a tájegységi értéktár adataiban bekövetkezett változást a települési önkormányzat vagy a tájegységi értéktár székhelye szerinti önkormányzat 30 napon belül bejelenti az illetékes Vármegyei Értéktár Bizottságnak.

3. § (1)  Ha a vármegyei önkormányzat nem hoz létre Vármegyei Értéktár Bizottságot vagy nem bíz meg a Htv. 4. § (3) bekezdése szerinti vármegyei szervezetet, akkor a településhez vagy vármegyéhez kapcsolódó érték vármegyei értékként történő felvétele a Hungarikum Bizottságnál (a továbbiakban: HB) kezdeményezhető.

(2)  A vármegyei értéktár létrehozására, a Vármegyei Értéktár Bizottság alakítására és a Htv. 4. § (3) bekezdése szerinti vármegyei szervezetre vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a vármegyei önkormányzat tájékoztatja a HB-t. A vármegyei értéktár adataiban bekövetkezett változást a vármegyei önkormányzat 30 napon belül bejelenti a HB-nak.

3. A Települési, Tájegységi és Vármegyei Értéktár Bizottság működése 

4. § (1) A Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a települési, a Vármegyei Értéktár Bizottság működési szabályzatát a vármegyei önkormányzat határozza meg.

A Települési, valamint a Vármegyei Értéktár Bizottság 

a) legalább három tagból áll,

b) munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet, továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és

c) évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.

(2) A Tájegységi Értéktár Bizottságot az alapító települési önkormányzatok megállapodása hozza létre, amelyben az önkormányzatok meghatározzák a Tájegységi Értéktár Bizottság finanszírozását, működési feltételeit és a tagok megbízásának, felmentésének rendjét. A Tájegységi Értéktár Bizottság meghatározza és elfogadja működési szabályzatát.

A Tájegységi Értéktár Bizottság

a) legalább három tagból áll,

b) munkájába bevonja az érintett településeken működő közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és

c) évente beszámol a tevékenységéről az alapító települési önkormányzatoknak.

Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról

Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. (Htv.) alapján települési értéktár létrehozásáról dönt és a Htv. 3.§ (4) bekezdése, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 324/2020.(VII.1.) Korm. rendelet 4.§-a alapján Tyukod Települési Értéktár Bizottság tagjainak a következő személyeket:
                  1. Farkas Ferencné 4762. Tyukod, Ady Endre utca 34.
                  2. Tóthné Gorgyán Aliz 4762. Tyukod, Kossuth utca 83.
                  3. Rácz Zsigmondné 4762. Tyukod, Árpád út 71.
                  4. Lakatosné Varjasi Zsuzsa 4762. Tyukod, Kis utca 24/B
                  5. Kerezsi Józsefné 4762. Tyukod, Rákóczi utca 62. választja meg.
A bizottság munkáját Tyukod Községért Közalapítvánnyal együttműködve végzi.

 

A település értéktárába eddig 25 helyi érték és örökség került felvételre, melyet évről évre bővíteni szeretnénk

Kulturális örökség

1. Tyukodi Református templom              települési értéktárba helyezése
2. Uray kastély                                   települési értéktárba helyezése
3. Szalay ház-parasztház                       települési értéktárba helyezése
4. Tyukodi gyékényfonas                       települési értéktárba helyezése
5. Ezüst úrasztali pohár                        települési értéktárba helyezése
6. Úrhimzéses úrasztali terítők               települési értéktárba helyezése
7. Nyomott mintás Úrasztali terítő           települési értéktárba helyezése
8. Úrasztali réz borgyűjtő kanna              települési értéktárba helyezése
9. Kenyérosztó óntál                             települési értéktárba helyezése
10. Ezüst kenyérosztó tál                      települési értéktárba helyezése
11. Urvacsorai teritő 1878-ból                települési értéktárba helyezése
12. Tatárjáráskori kincslelet
Tyukod Bagolyvárról                             települési értéktárba helyezése

13. Szalay család temetkezési helye       települési értéktárba helyezése
14. A Hősök tere 1. és II. világháborús
emlékműve                                         település értéktárba helyezése

15. Tyukod-1181-es emlitésének     
emlékműve                                        települési értéktárba helyezése

16. A hortobágyi kitelepitettek
emlékműve                                         települési értéktárba helyezése

17. Dózsa György mellszobra                 települési értéktárba helyezése
18. Tyukodi táncok Kulturális érték         települési értéktárba helyezése
19. Ezüst úrvacsorai kehely                  települési értéktárba helyezése
20. Dr. Szalay Zsigmond helytörténeti
kiállitás                                             települési értéktárba helyezése

21. Dr. Szalay Zsigmond helytörténeti
gyűjtemény                                       települési értéktárba helyezése

22. Kossuth Lajos mellszobra                 települési értéktárba helyezése
23. Kádár József síremléke                    települési értéktárba helyezése
24. Dr. Szalay Zsigmond: Tyukod
története és néprajza                          települési értéktárba helyezése

25. P. Szalay Emöke-Szalay Csilla.
Tartozunk a múltnak c. kiadvány            települési értéktárba helyezése


Kapcsolódó dokumentumok:
Tyukodi Értéktár Szervezeti és Működési Szabályzata
1. Tyukodi Református templom
2. Uray kastély
3. Szalay ház-parasztház
4. Tyukodi gyékényfonás
5. Ezüst Úrasztali pohár
6. Úrihimzéses Úrasztali terítők
7. Nyomott mintás Úrasztali terítő
8. Úrasztali réz borgyüjtő kanna
9. Kenyérosztó ón tál
10. Ezüst kenyérosztó tál
11. Úrvacsorai terítő 1878
12. Tatárjáráskori kincslelet Tyukod Bagolyvár
13. Szalay család temetkezési hely
14. A Hősök tere I. és II. világháborús
15. Tyukod 1181-es említésének emlékműve
16. A hortobágyi kitelepitettek emlékműve
17. Dózsa György mellszobra
18. Tyukodi táncok Kulturális érték
19. Ezüst úrvacsorai kehely
20. Dr. Szalay Zsigmond helytörténeti kiállítás
21. Dr. Szalay Zsigmond helytörténeti gyüjtemény
22. Kossuth Lajos mellszobra
23. Kádár József síremléke
24. Dr. Szalay Zsigmond Tyukod története és néprajza
25. P. Szalay Emöke-Szalay Csilla Tartozunk a múltnak c. kiadvány
Határozat
Kivonat


Főoldal