Egészségügyi ellátás


A múlt század elsõ évtizedeiben községünk nem rendelkezett körzeti orvosi ellátással. Elõbb Nagykárolyban, késõbb Csengerben látták el betegeinket.


Elsõ önálló orvosunk dr. Bajka István volt, aki a 30-as évek közepétõl kezdõdõen, mint magánorvos látta el a betegek kezelését. Õt követték az orvosi szolgálatban: dr. Gergely Kálmán, dr. Balogh István, dr. Ficzere Károly, dr. Strémen Ferenc, dr. Komoróczy Károly.

Jelenleg egy orvosházaspár végzi a betegek gyógyítását: dr. Szentesi György és felesége dr. Kiss Katalin.
Több mint 50 éve mûködik községünkben a gyógyszertár. Mindkét egészségügyi létesítmény az utóbbi években megújult, korszerûsödött.

Dolgozik községünkben körzeti védõnõ, az orvos mellett pedig aszisztens.


     Az orvosi rendelő:

                 

    

     Az egészségház és a gyógyszertár:

                                    

 

 

        


Főoldal